Terapialuotsi Katja Pietarila

Ammatillinen taustani

Olen kognitiivisen käyttäytäytymisterapian psykoterapeutti (Valvira), pohjakoulutukseltani toimintaterapeutti (amk). 

Olen työskennellyt  pitkään mielenterveyspuolella toimintaterapeuttina ennen psykoterapeutiksi valmistumista. Erityisosaamista minulle on kertynyt monipuolisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa työskentelystä: mm.  neurokirjon asiakkaat, masennus-  ja ahdistuneisuushäiriöt, pakko-oireinen häiriö (OCD), syömishäiriöt, PTSD.

Terapeuttina olen lempeän myötätuntoinen ja aktiivinen, huomioin asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti. Terapiassa keskeinen menetelmä on keskustelu, mutta käytän työssäni myös erilaisia toiminnallisia ja kehollisia harjoituksia. Lisäksi annan asiakkaalle kotitehtäviä, sillä ne edistävät terapiassa asetettujen tavoitteiden yleistymistä arkeen.

Olen hankkinut erityisosaamista seuraavien koulutusten kautta

  • Neuropsykiatrinen valmentaja
  • Interpersoonallinen terapia (IPT) asiakastyössä
  • 5:n pisteen korva-akupunktiohoito (perus- ja jatkokoulutus)
  • Rentoutusohjaajan lisenssi
  • Traumapsykoterapian perusteet
  • DKT- dialektinen käyttäytymisterapia epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa
  • Kehollinen vakauttaminen
  • Vakavan traumatisoitumisen ja dissosiaatiohäiriön arviointi
  • Tällä hetkellä opiskelen sensomotorisen psykoterapian I- tason koulutuksessa
Scroll to Top