Terapialuotsi Katja Pietarila

Ammatillinen taustani

Olen kognitiivisen käyttäytäytymisterapian psykoterapeutti (Valvira), pohjakoulutukseltani toimintaterapeutti (amk). 

Olen työskennellyt  pitkään mielenterveyspuolella toimintaterapeuttina ennen psykoterapeutiksi valmistumista. Erityisosaamista minulle on kertynyt monipuolisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa työskentelystä: mm.  masennus-  ja ahdistuneisuushäiriöt, pakko-oireinen häiriö (OCD), syömishäiriöt,  PTSD, sekä neurokirjon asiakkaat.

Terapeuttina olen lempeän myötätuntoinen ja aktiivinen, huomioin asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti. Terapiatyöskentelyssä keskeisenä menetelmänä on keskustelu, mutta käytön työssäni lisäksi erilaisia toiminnallisia menetelmiä sekä keho-orientoituneita menetelmiä (erityisesti traumatyöskentelyssä). Lisäksi annan asiakkaalle kotitehtäviä, joiden kautta edistetään terapiassa asetettujen tavoitteiden yleistymistä arkeen. 

Olen hankkinut erityisosaamista seuraavien koulutusten kautta

  • Sensomotorisen psykoterapian 1-taso, traumatyöskentely
  • Vakavan traumatisoitumisen ja dissosiaatiohäiriön arviointi
  • Kehollinen vakauttaminen
  • Traumapsykoterapian perusteet
  •  Neuropsykiatrinen valmentaja
  • Interpersoonallinen terapia (IPT) asiakastyössä
  • 5:n pisteen korva-akupunktiohoito (perus- ja jatkokoulutus)
  • Rentoutusohjaajan lisenssi
  • DKT- dialektinen käyttäytymisterapia epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa
  • Tällä hetkellä opiskelen TRE- ohjaajakoulutuksessa.
Scroll to Top