Terapialuotsi

Laadukasta kuntoutusta ja terapiaa

Tietoa Terapialuotsista

Terapialuotsi tarjoaa 20 vuoden kokemuksella toimintaterapiaa henkilöille, joilla on mielenterveyden - tai neuropsykiatriseen häiriöön liittyviä haasteita. Työskentely on asiakaslähtöistä, yhteistyötä tehdään asiakkaan läheisten ja hänen muun verkoston kanssa.    

Toiminimiyritys Terapialuotsi perustettiin vuonna 2018.  Vuoden 2019 alusta alkaen Terapialuotsi on toiminut Kelan palveluntuottajana, toteuttaen toimintaterapiaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena (yli 18- vuotiaille). Lisäksi se tarjoaa toimintaterapiapalveluita itsemaksaville asiakkaille. 

Toimintaterapia toteutetaan asiakkaan arkiympäristössä ja toimialueena on Raahen alue. 

Toimintaterapeutti

Toimintaterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja kuntoutusalan ammattilainen. Ammattinimike on Sosiaali - ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran valvoma ja sitä voi käyttää vain toimintaterapeutin tutkinnon suorittanut henkilö. 

 

Toimintaterapia

Toimintaterapia on tavoitteellista kuntoutusta, jossa tavoitteet liitetään asiakkaalle merkitykselliseen toimintaan ja terapia tapahtuu asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Terapiasuhteessa tärkeää on terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutus. Toimintaterapia perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon, näyttöön ja hyviin käytäntöihin. 

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.  Näitä ovat esimerkiksi tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö ADHD ja ADD sekä Aspergerin oireyhtymä. Neuropsykiatrisen valmennuksen keinoin harjoitellaan niitä    toiminnanohjauksen taitoja, joissa asiakkaalla on puutteita. Toiminnanohjaukseen kuuluvat mm. ajanhallinnan kyky, oman toiminnan organisoinnin kyky,  tehtävien aloittamisen kyky sekä tehtävien loppuun saattamisen kyky.