Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapia

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa  (KKT, CBT) tarkastellaan miten ajatukset, tunteet, keholliset tuntemukset ja käyttäytyminen vaikuttavat toisiinsa.  Työskentelyssä hyödynnetään käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä. Se on päämäärätietoista, ja siinä keskitytään pääasiallisesti nykytilanteessa esiintyviin ongelmia ylläpitäviin tekijöihin, kuitenkin yksilön oppimishistoria huomioiden. Terapiatyöskentelyyn kuuluu erilaisia harjoituksia, kuten suunnitellusti altistaminen itselle vaikeille tunteille tai tilanteille. Lisäksi harjoitellaan erilaisia taitoja, kuten ajatusvääristymien tunnistamista tai  ihmissuhdetaitoja.

Hyväksymis- ja omistautumisterapian  (HOT) on kognitiivisen käyttäytymisterapiaan kuuluva terapeuttinen menetelmä, jonka tavoitteena on lisätä psykologista joustavuutta, eli ns. mielen joustavuutta. Se tarkoittaa itselle merkityksellisen elämän tunnistamista ja siihen liittyvien tekojen toteuttamista, kykyä suhtautua itseen lempeämmin ja myötätuntoisemmin sekä taitoa olla läsnä nykyhetkessä. Psykologisen joustavuuden vahvistuminen lisää  hyvinvointia ja auttaa selviytymään vastoinkäymisissä. 

 

Psykoterapia

Psykoterapia voi toteutua yksittäisinä käynteinä, lyhytpsykoterapiana tai pitkäkestoisena psykoterapiana, kuten Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana. Terapiatapaamiset sovitaan yksilöllisesti asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan, mutta esimerkiksi Kelan tukemassa kuntoutuspsykoterapiassa tapaaminen toteutuu tavanomaisesti 1-2 kertaa viikossa, tapaamisen keston olessa 45 minuuttia.

Terapiatapaaminen on mahdollista toteuttaa lähitapaamisen lisäksi myös etävastaanottona suojatun videoyhteyden välityksellä.

Scroll to Top