Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa tarkastellaan miten ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat toisiinsa. Työskentely on päämäärätietoista, jossa vahvistetaan ratkaisuja edistäviä toimintatapoja, tunnistetaan ajatusvirheitä, tehdään altistamista itselle vaikeille tunteille ja pyritään vähentämään välttämiskäyttäytymistä. Lisäksi harjoitellaan erilaisia taitoja, kuten esimerkiksi ihmissuhdetaitoja, hyväksyvää läsnäoloa vaikeiden tunteiden äärellä ja itsemyötätuntotaitoja. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa annetaan usein kotitehtäviä, jotka edistävät terapian tavoitteiden siirtymistä asiakkaan arkeen.

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT)

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) on modernin kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntaus. HOT- työskentelyn tavoitteena on lisätä psykologista joustavuutta, eli ns. mielen joustavuutta. Se tarkoittaa itselle merkityksellisen elämän tunnistamista ja siihen liittyvien tekojen toteuttamista, myötätuntoista ja hyväksyvää suhtautumista, sekä läsnäoloa nykyhetkessä. Psykologinen joustavuus lisää hyvinvointia ja auttaa selviytymään vastoinkäymisissä.  HOT- työskentelyssä tehdään harjoituksia, jotka vahvistavat esimerkiksi kykyä suhtautua itseen lempeämmin ja myötätuntoisemmin, ja kykyä olla läsnä tässä hetkessä.  Psykologisen joustavuuden vahvistuessa on enemmän taitoa kohdata epämiellyttäviä tai vaikeita  ajatuksia ja tunteita ja selviytyä niiden äärellä.  

Hyväksymis- ja omistautumisterapian vaikuttavuudesta on saatu yhä enemmän tutkimusnäyttöä. Sitä käytetään mm. ahdistuneisuuden, masennuksen, kivun, sekä  stressi- ja unettomuus ongelmien hoidossa.

Psykoterapia

Psykoterapiaa on mahdollista saada  omakustanteisesti, Kelan tukemana tai esimerkiksi vakuutusyhtiön maksamana. 

Psykoterapia käynnin hinta: 90€/45 min, 110€/ 60 min ja 180€/ 90 min. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Kelan tukemassa psykoterapiassa Kela korvaa käynnistä 57,60€.  

Konsultaatiopalvelut, työnohjaus (case-tyyppinen), koulutus ja luennot: 

Sisältö ja hinta räätälöidään tarpeen ja tilauksen mukaan.