Palvelut

Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapia

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa tarkastellaan miten ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat toisiinsa. Työskentely on päämäärätietoista, jossa vahvistetaan ratkaisuja edistäviä toimintatapoja, tunnistetaan ajatusvirheitä, tehdään altistamista itselle vaikeille tunteille ja pyritään vähentämään välttämiskäyttäytymistä. Lisäksi harjoitellaan erilaisia taitoja, kuten esimerkiksi ihmissuhdetaitoja, hyväksyvää läsnäoloa vaikeiden tunteiden äärellä ja itsemyötätuntotaitoja. 

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) on modernin kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntaus. HOT:n  tavoitteena on lisätä psykologista joustavuutta, eli ns. mielen joustavuutta. Se tarkoittaa itselle merkityksellisen elämän tunnistamista ja siihen liittyvien tekojen toteuttamista, kykyä suhtautua itseen lempeämmin ja myötätuntoisemmin sekä läsnäoloa nykyhetkessä. Psykologisen joustavuuden vahvistuminen lisää  hyvinvointia ja auttaa selviytymään vastoinkäymisissä.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian ja HOT- menetelmien vaikuttavuudesta on olemassa runsaasti tutkimustietoa esimerkiksi erilaisten ahdistushäiriöiden, masennuksen, pakko-oireisen häiriön ja syömishäiriöiden hoidossa

Psykoterapia

Psykoterapia on vuorovaikutussuhde, joka koostuu säännöllisistä tapaamisista, ja se voi olla kestoltaan useamman vuoden. Se edellyttää asiakkaalta motivaatiota omien sisäisten esteiden tutkimiseen ja tarkastelemiseen sekä halua työskennellä omien vaikeuksien kanssa. Siksi sen oikea-aikaisuus on tärkeää.

Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia edellyttää psykoterapia-arvioita, jonka tekee B- lausunnon laativa lääkäri.

Psykoterapiaan voi hakeutua, vaikkei olisikaan mielenterveysongelmaa. Siitä voi saada apua esimerkiksi omiin huoliin ja vaikeaan elämäntilanteeseen tai itsetuntemuksen ja -ymmärryksen vahvistamiseen. Tällaisen lyhytkestoisen intervention tapaamiset sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaan ja se voi koostua esimerkiksi 3– 10 omakustanteisesta tapaamisesta.

Scroll to Top