Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa tarkastellaan miten ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat toisiinsa. Työskentely on päämäärätietoista, jossa vahvistetaan ratkaisuja edistäviä toimintatapoja, tunnistetaan ajatusvirheitä, tehdään altistamista itselle vaikeille tunteille ja pyritään vähentämään välttämiskäyttäytymistä. Lisäksi harjoitellaan erilaisia taitoja, kuten esimerkiksi ihmissuhdetaitoja, hyväksyvää läsnäoloa vaikeiden tunteiden äärellä ja itsemyötätuntotaitoja. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa annetaan usein kotitehtäviä, jotka edistävät terapian tavoitteiden siirtymistä asiakkaan arkeen.

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT)

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) on kognitiivisen käyttäytymisterapian uusin, ns. kolmannen aallon suuntaus. HOT- työskentelyn tavoitteena on tunnistaa itselle merkityksellinen, omien arvojen mukainen elämä. Sen selkiinnyttämiseksi tehdään esimerkiksi arvo- työskentelyä. Lisäksi tavoitteena oppia taitoja, joiden avulla pystyy käsittelemään epämiellyttäviä, vaikeita tai tuskallisia ajatuksia ja tunteita uudella tavalla. Nämä taidot pohjautuvat tietoisuustaitoihin, jotka edistävät mm. hyväksyvää läsnäoloa nykyhetkessä. 

Hyväksymis- ja omistautumisterapian vaikuttavuudesta on saatu yhä enemmän tutkimusnäyttöä. Sitä käytetään mm. ahdistuneisuuden, masennuksen, kipupotilaiden ja stressi- ja unettomuusongelmien hoidossa.

Psykoterapia

Psykoterapiaa on mahdollista saada  omakustanteisesti, Kelan tukemana tai esimerkiksi vakuutusyhtiön maksamana. 

Koulutuspsykoterapian hinnat: 90€/45 min, 105€/ 60 min ja 180€/ 90 min. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Kelan tukemassa psykoterapiassa Kela korvaa käynnistä 57,60€.  

Konsultaatiopalvelut, työnohjaus (case-tyyppinen), koulutus ja luennot: 

Sisältö ja hinta räätälöidään tarpeen ja tilauksen mukaan.